Austrália

Austrália

Hlavné mesto: Canberra
Počet obyvaťeľov: 22 107 435
Rozloha: 7 617 930 km2
Používané jazyky: Úradný jazyk je anglický
Náboženstvá: Katolícke (27,3%), anglikánske (23,9%), ostatné kresťanské (22,8%).
Mobilní operátori: Roamingom podporované siete : Hutchison, Telstra, Optus. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora.
Elektrifikácia: 220V-240V, trojkolíková zástrčka
Vakcinácia: Pred cestou do Austrálie je vhodné navštíviť svojho lekára alebo špecializované pracovisko a informovať sa o možnom očkovaní.

Informácie pre turistov

Väčšina z Vás si pod názvom tejto krajiny vybaví dom opery v Sydney, horu Ayers Rock a klokana. Tieto populárne obrázky však ďaleko zaostávajú za prírodným bohatstvom, kultúrnou pestrosťou a nespútanými krásami tejto krajiny. Austrália Vám je schopná ponúknuť množstvo cestovatelských zážitkov od napínavého potápania na koralových útesoch až po kozmopolitné Sydney a najkrásnejšie pláže sveta.

Infraštruktúra

Najviac sa využíva letecká doprava. V porovnaní s Európou je železničná doprava slabo rozvinutá. V hlavných centrách je k dispozícii autobusová doprava, v Sydney a Melbourne je vybudované metro. Taxikári sú v mestách všadeprítomní, avšak v menej ľudnatých lokalitách je nevyhnutnosťou auto.

Pláže

Nádherné pláže so zlatistým pieskom sa nachádzajú hlavne na východnom - viac osídlenom pobreží. Najznámejšie sú napríklad Bells Beach, Bondi Beach, Byron Bay, Gold Coast alebo Palm Beach.

Obľúbene turistické lokality

 • Veľký bariérový útes
 • Mesto Sydney s monumentálnou budovou opery
 • Ayers Rock

Klimatické prostredie

Ročné obdobia v Austrálii sú pravým opakom európskych. Tropické podnebie na severe prevláda približne na 40% územia a má dve ročné obdobia - vlhké leto (november až marec) a suchú zimu (apríl až október). Vo zvyšku krajiny je mierne podnebie, nie však veľmi odlišné od spomínaného tropického.

Mesiac

janfebmaraprmajjunjulaugsepoctnovdec

Denná teplota

272726242018171921222426

Nočná teplota

1919171512108911131517

Teplota vody

232423222019171617181921

Slnečné dni

777766688888

Dni so zrážkami

101012111196878109

Vízová povinnosť

Veľvyslanectvo Austrálie vo Viedni oznámilo, že s platnosťou od 20. marca 2008 je Slovenská republika zaradená do zjednodušeného vízového režimu, tzv. systému automatického elektronického vybavovania krátkodobých turistických víz e676 autogrant facility. Občania SR môžu vďaka e676 autogrant facility získať krátkodobé turistické vízum na 90 dní bez väčších formalít obratom. Nemusia dokladať solventnosť, zdravotné poistenie a podobne. Občania SR môžu svoje žiadosti o krátkodobé turistické víza podávať prostredníctvom internetu. Tento servis je zabezpečený Austrálskym imigračným úradom na webstránke http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm. Pre tento druh krátkodobých víz nie je potrebné víza nalepiť do cestovného pasu - oznámenie o udelení víz Austrálsky imigračný úrad zašle emailom. Austrálčania cestujú do SR bez víz na dobu maximálne 90 dní. MZV SR oznamuje, že dňom 1. júla sa rušia poplatky za podávanie žiadostí elektronickou formou o udelenie krátkodobého víza na dobu do 90 dní pobytu pri cestách do Austrálie. Poplatky za ostatné druhy víz a podávanie žiadostí o krátkodobé víza papierovou formou ostávajú naďalej v platnosti.

Potrebné dokumenty

Turistické víza:

Požadavky pre podanie on-line žiadosti:

 • kópia cestovného pasu s platnosťou minimálne 6 mesiacov po ukončení pobytu
 • 1× vyplnený formulár 48R
 • rezervácia letenky

U žiadateľov starších ako 70 rokov je nutná lekárska prehliadka u akreditovaného lekára a poistenie po celú dobu pobytu v Austrálii.

U žiadateľov mľadších ako 18 rokov je potrené naviac doložiť:

 • vyplnený formulár 1229 (notársky overený)
 • vyplnený formulár 1257 (v prípade, že cestuje bez rodičov)
 • kopie pasu žiadateľa
 • notársky overený súhlas necestujúcého rodiča o vycestování
 • kópie pasu necestujúcého rodiča
 • notársky ovárenú kópiu rodného listu žiadateľa
 • výpisy z osobného bankovného účtu za posledné 3 mesiace (u cestujúcich, ktorí si nehradí cestu z vlastných fondu je nutné doložiť výpisy účtu rodičov za posledné 3 mesiace a notársky overené plné moci k disponování s účtom)
 • originál pozývacieho dopisu v AJ overený australským notárom a kópie pasu alebo ID pozývanej osoby

Študijné víza:

Dokumenty potrebné k podaní žiadosti: typ víza 570 - ELICOS (pre kurzy angličtiny) typ víza 572 - VET (odborné kurzy)

 • cestovný pas SR s platnosťou minimálne po dobu pobytu v Austrálii - v pase musí byť minimálne 1 dvojstrana volná
 • vyplnený formulár 157A
 • jedna fotka pasového formátu
 • potvrdenie o prijatí do kurzu
 • doklady o dosiahnuté vzdelanie - kópie vyučného listu, maturitného vysvedčenia, popr. vysokoškolského diplomu a iných certifikátu - napr. štátné jazykové skúšky atď.
 • aktuálný výpis z bankového účtu ako dôkaz o dostatočných peňažných finančných prostriedkách. Každý žadateľ o študijný vízum preukazuje finančné prostriedky na kurzovné, dopravu a kapesné. Kapesné počítajte 1 000 AUD na každý mesiac vašého pobytu v Austrálii. Na letenku počítajte 1 500 AUD. Finančný pomoc môžu poskytnúť rodičia, starí rodičia alebo súrodenci.
 • evidencie o pravidelných príjmoch osoby, ktorý doložil výpisy, príp. doložené zdroje, z ktorých višly dokládané financie.
 • výpis z trestného registra krajiny, keď ste v minulých 10 rokoch bývali v zahraničí nepretržite 1 rok a viac. Ďalej výpis z trestného registra SR
 • potvrdenie o zamestnaní alebo potvrdenie o štúdia. Pokud podnikáte, predložíte oficialný výpis z obchodného registra či živnostenský list, kopiu priznanej dane z príjmu potvrdenou finančným úradom a dopis osoby poverené viesť firmu po dobu vašých neprítomnosti
 • prevodný dopis s udáním dôvodu, prečo chcete ísť študovať do Austrálie a dôvody, prečo chcete študovať daný typ kurzu.

Lekarská prehliadka: Pre úspešnú žiadosť o študijné víza je potrebné absolvovať lekársku prehliadku. Prehliadka následuje potom, ako ambasáda obdrží a posúdí vaše dokumenty.

Tranzitné vízum:

 • platný cestovný pas min. 6 měsiacov po ukončení pobytu
 • 1× vyplnený formulár 876
 • 1× foto pasového formátu
 • rezervacia letenky

Tranzitné vízum nie je potrebné v prípade, že má cestujúci zaistenú letenku pre odlet z Austrálie, neopustí tranzitný priestor letiska a jeho odlet sa uskutoční do 8 hodín po príletu (neplatí pre letisko v Melbourne od 01.00 - 05.00hod)

Bussines víza:

 • platný cestovný pas min. 6 mesiacov po ukončení pobytu
 • 1× vyplnený formulár 456 a 956
 • 1× foto pasového formátu
 • rezervacia spiatočnej letenky
 • notársky overený pozývací dopis firmy z Austrálie
 • vysielací dopis zamestnávateľa
 • výpisy z osobného bankovného účtu (finančne zaistený na cestu v Austrálii)
 • prevodný dopis ambasáde

Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo SR
Culgoa Circuit, O’ Malley
Canberra
Austrália

tel: 0061 262 901516
fax: 0061 262 901755

Zahraničné veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo
Mattiellistrasse 2
Viedeň
Rakúsko

tel: 0043/1 /506 740


Hodnotenie

Hodnotenie návštevníkov
(počet hodnotení: 4ks)

25 %0 %50 %25 %0 %2.75

Pridajte svoje hodnotenie

Komentáre

Napíšte nám sem svoj komentár, či príspevok do diskusie, a my ho zverejníme okamžite po prečítaní administrátormi stránky na tomto mieste.


© 2008 SETTOUR Slovakia s.r.o - All rights reserved.